DISCLAIMER

Copyright

De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechterlijk door H.B. Sluimers Transporten B.V. beschermd. 

Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.B. Sluimers Transporten B.V.

 

Merken

Alle merken op deze site zijn - tenzij anders aangegeven- eigendom van H.B. Sluimers Transporten B.V. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van H.B. Sluimers Transporten B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door H.B. Sluimers Transporten B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. H.B. Sluimers Transporten B.V. kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. 

H.B. Sluimers Transporten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan H.B. Sluimers Transporten B.V. niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. 

 

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan. 

 

Persoonlijke gegevens

H.B. Sluimers Transporten B.V. zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf. 

H.B. Sluimers Transporten B.V. houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.

 

 

CONTACT

H.B. Sluimers Transporten BV

Carnisseweg 60

2993 AE Barendrecht

Telefoon: 0180 - 69 02 56

Finance + HRM : 0180 - 69 02 57

Fax: 0180 - 69 02 58

E-mail: info@sluimers.com 

BTW nr. NL 8208.73.275.B01

KvK : 24190911 te Rotterdam