Privacy

Contact gegevens van de verwerker:

H.B. Sluimers Transporten BV

Carnisseweg 60

2993 AE Barendrecht

KvK : 24190911 te Rotterdam

Telefoon: 0180 - 69 02 56

E-mail: info@sluimers.com

 

Functionaris voor de gegevensbescherming:

Niet aanwezig

 

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking:

Gegevens die wij over u verzamelen hebben wij nodig voor het schrijven of betalen van rekeningen van u of voor uw salaris verwerking. In het geval dat u werknemer bent hebben we bepaalde gegevens nodig voor bijvoorbeeld de belasting dienst.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens:

Een aantal ontvangers zijn: de leverancier van de boordcomputers, de boekhouder / accountant, belasting dienst en pensioen uitvoerder. Deze lijst geeft alleen de hoofdontvanger weer

 

Doorgave persoonsgegevens:

H.B. Sluimers Transporten geeft geen persoons gegevens door zonder dat daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Voor een aantal andere gegevens zal daar toestemming voor worden gevraagd.

 

De bewaartermijn van de gegevens:

Voor sollicitaties maximaal 4 weken.

Voor loongerelateerde gegevens inclusief een kopie van uw ID bewijs : 7 jaar.

Tachograaf gegevens tenminste 12 maanden.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering indienen bij H.B. Sluimers Transporten indienen bij voorkeur schriftelijk. De firma H.B. Sluimers Transporten kan om bewijs vragen van uw identiteit.  Vanwege wettelijke voorschriften kan het soms niet mogelijk zijn om bepaalde correcties en of verwijderingen door te voeren.

 

Intrekken toestemming:

Voor een aantal verwerkingen kunt u de gegevens toestemming intrekken. Houdt er echter rekening mee dat voor een aantal verwerkingen een wettelijke basis is waar H.B. Sluimers Transporten niet van kan afwijken.

 

Klacht indienen:

Wij nodigen u uitdrukkelijk uit om eerst contact met ons op te nemen als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens het kan zijn dat u er met ons niet uit komt het is dan mogelijk om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te stappen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wat zijn de gevolgen als u ons gevraagde gegevens niet verstrekt:

In het geval dat u opdrachtgever van ons wil worden kan het zijn dat wij daardoor de opdracht niet kunnen aanvaarden omdat wij dan niet weten aan wie de factuur kan worden verstuurd of de contact persoon binnen uw organisatie.

In het geval van werknemer kunnen wij of uw loon niet berekenen of aan onze wettelijke eisen voldoen zoals belastingdienst of het regelen van uw pensioen

In het geval van een leverancier kunnen wij uw rekeningen niet betalen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Binnen H.B. Sluimers Transporten B.V. vinden wij persoonlijk contact zeer belangrijk daarom nemen wij geen geautomatiseerde besluiten. Wij worden wel door geautomatiseerde systemen ondersteund.

 

Gegevens van andere organisaties:

Voor de loonberekening maken wij gebruik van boordcomputers van Rietveld (https://www.rietveld.nl/nl/) deze gegevens worden alleen intern gebruikt.

De verwerking van de lonen wordt gedaan door Rijkse  ( www.rijkse.nl )

Voor de sollicitatie procedure maken wij soms gebruik van sociale media zoals bijvoorbeeld Linkedin of Facebook om een indruk te krijgen van de sollicitant.